Haşere Kontrol

Haşere Kontrol

T:C Sağlık Bakanlığı'nın 19.05.2014 tarih ve 28977 sayılı resmi gazetede yayımlanan Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında yönetmeliği gereğince Bakanlık tarafından ruhsatlandırılmış veya ithal izni verilmiş ilaçların kullanılabilmesi için firmalara ruhsat alma zorunluluğu getirilmiştir.

Bu yönetmelik gereğince belirtilen gereksinimler ve alt yapı çalışmaları tarafımızdan en iyi şekilde tamamlanarak Sağlık Bakanlığı'ndan Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesi alınmıştır. Sizlere daha iyi hizmet verebilmek amacıyla son çıkan yönetmelikler, bilimsel ve teknolojik anlamda yenilikler konusunda uzman arkadaşlarımız tarafından takip edilmektedir.

 

Uygulamanın Önemi

Doğrudan insan sağlığına olan olumsuz etkileri, gıda hijyeni açısından oluşturduğu problemler ve verdiği ekonomik zararlar haşere ve kemirgen mücadelesinin temel dayanak noktasını oluşturmaktadır. Yapılan yanlış uygulamalar sorunu ortadan kaldırmadığı gibi zararlıların bağışıklık kazanmalarına sebep olmakla beraber çevreye ve insan sağlığına zarar vermektedir. Etkili mücadele için; uygun yöntemlerin uzman kişilerce ve periyodik olarak düzenli yapılması gerekmektedir. Ayrıca, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın  5996 sayılı kanunun 41.maddesi gereği hijyen şartlarına uymayan işletmelere idari para cezası uygulamayla yükümlüdür.

Kontaminasyon

Genel ifadeyle bulaşma anlamına gelir. Haşere ve kemirgenler ; bakteri, mikroorganizma….vb hastalık etmenlerini taşıyarak bulundukları ortamlara bulaştırırlar. Bu durum tükettiğimiz gıdalarda veya gıda üretim yerlerinde söz konusu olduğunda hastalık kaçınılmaz hale gelmektedir. Gıdada bulunabilen mikroorganizmalara bağlı olarak bir çok gıda kaynaklı hastalık ortaya çıkabilmekte ve bunların büyük bir kısmı ölümle sonuçlanmaktadır. Gıda kaynaklı hastalıklar sadece önemli bir halk sağlığı problemi değil aynı zamanda ticari açıdan bakıldığında uluslar arası boyutuyla da önem taşıyan bir olgudur. İzlenebilirliği sağlandığı ve sağlıklı kayıtların tutulduğu ülkelerde rapor edilen gıda kaynaklı hastalıklar incelendiğinde mikroorganizmalardan kaynaklanan hastalık skalasında artışlar olduğu belirtilmektedir.

Biocontrol Referanslar

ahsen
aktivitem
anteplioglu
bolvadin_yumurta
bybeyaz_doner
capanet
ekinen
eyup-sultan
final
georges
global
hatay sofrasi
istanbul -iskembe
konak
külsan1
realkom
sarıyer-borek
.